Zygmunt Pazda - wspomnienie

 

Drzeworyty Zygmunta Pazdy

 

Obóz Jeniecki Oflag IIC Woldenberg

 

Technikum Kolejowe w Poznaniu

 

- Pokochać Góry
audycja radiowa PR z dnia 30 marca 1986 roku

 

Gdański Kurier Muzealny
Kwartalnik Muzeum II Wojny Światowej

 

Tatrzańskie pasje
Wandy i Zygmunta Pazdów

 

Działacz społeczny Miasta i Gminy Dobiegniew
wspomnienie pisane piórem dr. Bogdana Bartosza