Wanda Burzyńska - Pazdowa

 

- Malarstwo

 

 

- Okupacja i Powstanie Warszawskie - Wanda Burzyńska - Pazdowa

- Okupacja i Powstanie Warszawskie - Stanisław Burzyński

 - Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944

- Muzeum Powstania Warszawskiego

 

 

- Pokochać Góry
audycja radiowa PR z dnia 30 marca 1986 roku