Pokochać Góry - audycja radiowa PR z dnia 30 marca 1986 roku