Zygmunt Pazda * - grafik, rysownik, pedagog, malarz; związany od 1948 r. z Poznaniem; w 1948 r. otrzymał legitymację członka ZPAP Okręgu Pomorskiego - Sekcja Grafiki z siedzibą w Bydgoszczy, gdzie działał od lat trzydziestych.
Grafiką artystyczną zainteresował się w czasie pobytu w oflagu w Woldenbergu - uprawiał przede wszystkim drzeworyt oraz na marginesie suchą igłę. W 1944 r. powstała teka drzeworytów “Warszawa” wiernie odtwarzająca zabytki stolicy. Reminiscencje obozowe stały się kanwą drzeworytniczej Teki Woldenberskiej, wykonanej w 1975 r. Poza tym wiele prac poświęcił tematyce tatrzanskiej, tworząc Tekę 22 drzeworytów tatrzańskich, ukończoną w 1952 r.

Drzeworyty Zygmunta Pazda wykorzystane były jako ilustracje książkowe: Moja tatrzańska symfonia J. Młodziejowskiego (Kr. 1981); Ród Gąsieniców J. Kapeniaka (W. 1966) oraz Orawą... Spiszem... Podhalem... J. Młodziejowskiego (W. 1983).

W ciągu swojej twórczości wykonywał liczne rysunki i exlibrisy.

Największa część spuścizny artystycznej Zygmunta Pazdy znajduje się w rękach rodziny w Poznaniu oraz w prywatnych zbiorach H. Młodziejowskiej z Poznania, w Muzeum Jenieckim w Dobiegniewie, w Bibliotece Kórnickiej PAN w Korniku, w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem i Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prace sygnował drukowanymi “ZP”.

... Słownik Grafików Poznania i Wielkopolski Jarosława Mulczyńskiego (Poznań 1996).


* urodzony 23.10.1911 r. w Kolonii nad Renem, zmarł w Poznaniu w dniu 4.06.1987 r. Pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.