Fotokopia notki biograficznej "Wielkopolski Słownik Biograficzny" PWN Warszawa 1983 r.